XXe Almanak der N.S.U.

Resolutie

Jaarlijks verschijnt er bij Navigators Studentenvereniging Utrecht een almanak, een boek waarin alle nuttige en nutteloze informatie over de vereniging van het betreffende jaar is opgenomen. Een almanak bevat onder andere overzichten van alle besturen en commissies, disputen en genootschappen uit de geschiedenis van de vereniging. De vereniging telt meer dan 500 leden en ieder lid ontvangt elk jaar een almanak.

Het thema van deze almanak is “Resolutie”: De almanak is te vergelijken met een foto; een portret of een tweedimensionale weergave van de multidimensionale rijkdom van de vereniging . De resolutie van deze foto is hoog. Met het groeien van de vereniging groeit het aantal ‘pixels’ en daarmee het aantal mooie details en de veelkleurigheid van N.S.U. Door de mooiste en de scherpste beelden van deze vereniging vast te leggen, heeft de commissie gefungeerd als camera om deze ‘foto’ tot stand te brengen. Hiermee kunnen alle leden genieten van een tastbaar stukje N.S.U.

Gedurende het jaar 2014/2015 mocht ik deel uitmaken van de commissie die de almanak voor dat jaar mocht realiseren. Daarbij ben ik actief betrokken geweest bij het bepalen van het thema en ben ik vervolgens verantwoordelijk voor creatieve concept en de visuele opmaak van deze uitgave.

 

Date: 18.12.2015
Client: Navigators Studentenvereniging Utrecht
Branding Concept Print
Visit: Navigators Studentenvereniging Utrecht
Share: